Državno tekmovanje Mladina in gore
Borut Peršolja, Besedilo iz učbenika Mentor planinske skupine, ki ga je konec l. 2001 izdala PZS

[ O tekmovanju ] [ Prva leta ] [ Leto 2000-prelomnica ] [ Planinski festival mladih ] [ Pregled tekmovanj ]

O Tekmovanju

Državno tekmovanje Mladina in gore je zelo uveljavljeno in zdaj že tradicionalno planinsko tekmovanje iz znanja, veščin in izkušenj z vseh področij in oblik planinskega delovanja. Namenjeno je spoznavanju in druženju mladih iz vse Slovenije in preverjanju naučenega teoretičnega in praktičnega planinskega znanja, pridobljenih izkušenj ter osvojenih veščin štiri članskih ekip planinskih skupin osnovnošolcev od 5. do 8. razreda. V Pravilniku tekmovanja Mladina in gore za osnovne šole so med cilji tekmovanja navedeni še preventivna skrb za varnost v slovenskih gorah, usmerjanje mladih v aktivno in zdravo preživljanje prostega časa, izmenjava izkušenj tistih, ki delajo z mladimi, motivacija za nadaljnje poglabljanje in širitev izkušenj, znanj in veščin iz planinstva in spoznavanje pomena prostovoljnega dela v planinstvu. Tekmovanje ima tudi svoje stalno mesto v koledarju šolskih športnih tekmovanj.

Znanje in veščine, ki jih mladostniki potrebujejo za (uspešno) udeležbo na Državnem tekmovanju Mladina in gore, pridobijo ob večletnem aktivnem sodelovanju v okviru programa planinskih skupin v planinskih društvih, pa tudi v okviru vsebin, ki so del obveznega programa šol (redni pouk in športni dnevi) ali drugih neformalnih oblik delovanja (družinsko planinstvo). V zadnjih letih se je število sodelujočih ekip povzpelo nad sto, število tekmovalcev in njihovih vodij ekip presega število petsto, h končnemu številu pa je treba dodati tudi vedno bolj številčne navijače.